X
Pzt-Cts 09:00 - 19:00
Ana Sayfa - Lider Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olunmalı?
Lider Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olunmalı?
Lider Olmak İçin Hangi Özelliklere Sahip Olunmalı?
Yelken Gayrimenkul 20.05.2019 1 Yorum

Birden fazla kişinin bulunduğu toplum veya topluluklarda mutlaka bir kişinin lider olması gerekmektedir. Liderlik toplumun olduğu her alanda bir gerekliliktir. lideri olmayan grup ve toplumlarda kaos olur ve kolay kolay doğru kararlar alınamaz. Gayrimenkul sektöründe Remax Yelken, yenilikçi yapısı ve sürekli geliştirdiği vizyonu ile lider konumdadır.

Lider Nedir?

Bulunduğu topluluktan birçok özellikleri ile öne çıkan ve bu grubun davranış ve tutumlarını değiştirerek yönetebilen kişilere lider denmektedir. Liderlik dinamik bir kavramdır, yönettiği topluluklara heyecan katmalı ve bir iş veya amacı başarabilmek için de ilham vermelidir. Liderler sorumluluğunun bilincinde olarak, liderlik yaptığı grubu belli bir amaç için harekete geçirmelidir. Grubun elemanları için önemli olan hususların başında, kendisini yetiştirerek gruba lider olmak gelmelidir. Liderin başarısı ise yönettiği grubun başarısı ile ölçülmektedir, bu nedenle gösterdiği başarılar ile Remax Yelken, sadece emlak sektöründe değil, bağlı bulunduğu grupta da lider pozisyonundadır.

Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Liderlik birçok özellik gerektirmektedir. Bunların en önemlileri şu şekilde sıralanabilir;

1. Liderler, sadece fikir ve görüşlerini empoze etmeye çalışmamalı, hitap ettikleri kişi ve grupları dikkatle dinlemeli ve bu kişilerin görüşlerine değer vermelidir. Çünkü iyi bir lider, mutlaka dinlediği fikirlerden faydalanan ve bu fikirleri eyleme dönüştürebilen kişidir.

2. Liderler, amaçlanan hedeflere ulaşmak için risk almalı ve bu konuda cesur adımlar atabilmelidir.

3. Liderler, yönettiği toplulukların menfaatleri için, kendi menfaatlerinden tereddütsüz vazgeçebilmelidir.

4. Liderler, toplulukların davranışlarını etkileyebilmeleri için, örnek tutum ve davranışlara sahip olmalıdır.

5. liderler, verdikleri kararların arkasında durmalı, güvenilir, tutarlı ve inançlı olmalıdır. En kötü kararın, kararsızlıktan daha iyi olduğunu unutmamalıdır.

6. Liderlerde hitabet yeteneği çok önemlidir. Toplulukları harekete geçirmede en çok, hitabet yeteneği belirleyici olmaktadır. bu nedenle liderler, beden dilini de iyi bilmeli ve hitaplarında doğru ve etkili olarak kullanmalıdır.

7. İletişim kurma yeteneği liderler için çok önemlidir. Değişik karakter ve görüşlere sahip kişileri motive edebilmek için, liderlerin iletişim tekniklerini çok iyi bilip uygulaması gerekir. gayrimenkul danışmanlığında çok önemli olan bu konu, Remax Yelken tarafından örnek seviyede uygulanmaktadır.

8. liderler bilgi ve kültür seviyelerini sürekli geliştirmeli, ahlak ve nezaket kurallarına da saygılı olmalıdırlar.

Liderlikte Adaletin Önemi Nedir?

Yönetimin en önemli konusu dürüstlük ve adalettir. Liderler yönettiği topluluklarda, adaletli bir yönetim metodu uygulamalıdır. Adaletsiz yönetimler mutlaka çökmeye mahkumdur ve grup elemanları, liderlerine güvenmediklerinden grup hedeflerini benimsemez ve grup olarak hareket etmezler. Adalet bir liderin ödün veremeyeceği bir husus olmalıdır. Liderinin adil olduğuna inanan bireyler, liderleri etrafında bütünleşir ve hedeflere tereddütsüz olarak ulaşmaya çalışırlar.

Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar Nelerdir?

Lider ve yönetici kavramları genellikle karıştırılmakta ve birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. gerçek hayatta ise, iyi bir lider iyi bir yönetici olabilirken, iyi yöneticiler iyi birer lider olamamaktadır. Yöneticiler işin doğru yapılmasını sağlarken, liderler işi doğru yapan kişilerdir. Bu nedenle Remax Yelken firması, lider yöneticilerden oluşmaktadır. Lider ve yönetici arasındaki en belirgin farklar şunlardır;

1. Lider ve yöneticilerin yenilikçi olması gerekirken, liderler yaratıcı da olmalıdırlar.

2. Yöneticiler sürekli değişen bir kopya gibidir, oysaki liderler orijinal olmak zorundadır.

3. Liderler insanlarla, yöneticiler ise genel yapı ile uğraşır.

4. Yöneticilerin vizyonu kısa, liderlerin ise çok uzundur. Liderler sabit bir vizyona bağlı kalmaz ve sürekli olarak vizyon oluşturur veya var olanı geliştirirler.

Dönüşümsel Liderlik Safhaları Nelerdir?

Liderlik kavramının en etkili yöntemi olan, dönüşümsel liderlik safhaları şunlardır;

1. Topluluğa ilham verecek bir vizyon yaratılması

2. Topluluğun bu vizyonu benimsemesi için motive edilmesi

3. Vizyonun gerçekleştirilmesi

4. Belirlenen hedeflere ulaşabilecek ekiplerin kurulması ve yetiştirilmesi

Yorumlar & Değerlendirme
Görüşleriniz
Değerlendirmeniz

E-bültene abone olun

Anlık gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene abone olun.